Arvoisa lukija,

Lähestymme sinua kysymyksillä yritysten omistajanvaihdoksista. Alla olevan linkin takaa avautuu kyselylomake, jonka kysymykset liittyvät tähän. Vastaaminen vie aikaasi noin 15 minuuttia.

Kartoitamme yritystoiminnan jatkajien tilannetta, tavoitteita ja mahdollisuuksia menestykselliseen yritystoimintaan. Selvitysten mukaan Suomen 85 000 työnantajayrityksestä arviolta 15 000 on omistajanvaihdostilanteessa. Näissä on yhteensä noin 80 000 työpaikkaa. Yhteiskunnallinen huoli onnistuneista omistajanvaihdoksista on pitkää kulminoitunut olemassa olevien työpaikkojen säilyttämiseen. Viime aikoina onnistuneet omistuksenvaihdokset on kuitenkin kasvavassa määrin nähty myös yritysten kasvun ja uudistumisen keinona ja edellytyksenä.

Vastauksesi on tärkeä, jotta saisimme selkeän kuvan suomalaisten yritystoiminnan jatkajien tilanteesta. Kertyvän tiedon kautta on mahdollista paremmin suunnata jatkajien tukeen, opastukseen ja neuvontaan kohdistettuja palveluita ja hankkeita. Edelleen tutkimustiedon avulla on mahdollista tunnistaa erilaisia jatkaja-profiileja, joiden perusteella voidaan tuottaa uusia palveluita omistajanvaihdosten helpottamiseen. Yksittäisten henkilöiden tiedot eivät millään tavalla tule esiin tutkimuksessa.

Tutkimuksen toteuttaa LUT-yliopiston yrittäjyyden tutkimusryhmä.

Kyselyn linkki on tässä:

https://link.webropolsurveys.com/S/64D98650EF34B050

 

Lahdessa 13.6.2019

 

Timo Pihkala

LUT-yliopisto

 

Lisätietoja tutkimuksesta antavat

Timo Pihkala, LUT-yliopisto, yrittäjyyden professori                          timo.pihkala@lut.fi

Krista Elo-Pärssinen, Perheyritysten liitto, johtava asiantuntija      krista.elo-parssinen@perheyritys.fi

Mika Haavisto, Suomen yrittäjät, projektipäällikkö                            mika.haavisto@yrittajat.fi

Jari Huovinen, Elinkeinoelämän keskusliitto, johtava asiantuntija  jari.huovinen@ek.fi