Omistajanvaihdosfoorumin opintomatka avasi silmiä maa- ja metsätalousyrittäjien arkeen ja omistajanvaihdoksiin

Omistajanvaihdosfoorumin delegaatio vieraili kolmessa eri maa- ja metsätalouden yrityksessä aurinkoisena kesäkuun päivänä 7.6.2024. Matka suunniteltiin ja toteutettiin yhteistyössä omistajanvaihdosfoorumin kumppaneiden LUT-yliopiston, maa- ja metsätalousministeriön, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton (MTK) sekä Suomen Metsäkeskuksen kanssa.

Vierailujen kohteina olivat Lehmonkärki, Versowood ja Knehtilän tila. Tavoitteena oli tuoda maa- ja metsätalousyrittäjien nykyaikaista omistajanvaihdostilannetta lähemmäs asiantuntijoita ja avata silmiä näiden yritysten tilanteeseen.

Opintomatkalaiset saivat oppia, että maa- ja metsätalouden yrittäjyys on modernia, teknologisesti kehittynyttä, moniulotteista, aktiivista ja verkottunutta. Jatkajien tarve on huutavaa. Omistajanvaihdokset maa- ja metsätilojen yrityksissä eivät ole aina perinteisiä sukupolvenvaihdoksia vaan moniulotteisia, muutosta ja kehitystä tuovia tapahtumia.

Omistajanvaihdosfoorumin delegaatio matkailukeskus Lehmonkärjessä 7.6.2024.

Tiesitkö, että Suomen pinta-alasta 95 % on maaseutua ja että yrityksistämme n. 30–40 % sijaitsee maaseudulla. Suomessa on reilut 40 000 maatilaa, joista 35 000 yksityisten henkilöiden omistuksessa, 3800 maatalousyhtymää, 1400 osakeyhtiötä, joissa on paljon perikuntia sekä mm. osuuskuntamuotoisia yrityksiä. Tosiasia on, että tilojen määrä vähenee jatkuvasti, n.1000 tilan vuosivauhtia. Jatkajien puute on iso. Tilanne voi tulevaisuudessa olla maamme huoltovarmuutta ja omavaraisuutta uhkaava ja siihen tulisi varautua jo nyt tehostamalla toimia!

Omistajanvaihdosfoorumin delegaatio vierailulla Versowoodilla 7.6.2024.

Entä tiesitkö, että luonnonvara-alalle esitetään leikkauksia koulutukseen, jotka myös haastavat tilannetta: luonnonvara-alalla eläkepoistumat ovat lähivuosina ammattialojen kärkipäässä. Koulutukseen tarvitaan tietoa erilaisista omistajanvaihdoksista, erilaisista yrittäjyyden muodoista ja maaseutuyrittäjyyden mahdollisuuksista.

On siis todellisuutta, että jokainen maaseudulla sijaitseva työpaikka palvelee ruoan tuotannon toimintaedellytyksiä.

Knehtilän tilan Palopuron symbioosista kertomassa tilan isäntä, kansainvälistä huomiota ja palkintoja nauttiva Markus Eerola.

Tarvitaan myös uudenlaista tekemistä. Tiloilla on potentiaalia monimuotoiseen tekemiseen ja yrittäjyyteen. Yksikään viljelijä ei pärjää yksin ja alueellisen elinkeinoelämän tuki, ja yrittäjyyttä tukevat verkostot ovat äärimmäisen tarpeellisia. Luonnonvara-alan yrittäjät tarvitsevat aivan samoja palveluita ja toimivaa yhteiskuntaa ympärilleen mitä muutkin. Oleellista on, että yrittäjä on sidottu paikkaan maansa takia. Maatalous voi olla todella modernia ja hyödyntää uusinta teknologiaa ja viljelytekniikoita. Maatalous voi myös tarjota alihankintaketjuja ja hyötyhyöty suhteita alueen muille yrittäjille.

Maa- ja metsätalousalat eivät ole vain perustekemistä ja alkutuotantoa vaan tarjoavat suomalaisuuteen paljon asioita. Sivutuotteena syntyy kulttuurimaisemia, virkistyspalveluita, sivistystä, kouluvierailuja, yhteisöllisyyttä, avointen ovien päiviä, tilat tarjoavat tuotteidensa myyntipäiviä ja erilaisia palveluja liitännäiselinkeinona, kuten erilaisia korjaustöitä, kaivuhommia, aurausta tai kylätalkkarin palveluja. Maatilayrittäjä voi olla keskeisessä asemassa yhteisössään. Tiloilla tehdään paljon myös hiilensidontaa, luonnon monimuotoisuustyötä, vesiensuojelua: arjessa ei tule ajatelleeksi miten paljon tiloilla tehty työ vaikuttaa ympäristöömme!

Omistajanvaihdosfoorumin tärkeä tehtävä on yhdistää toimijoita, luoda verkostoja ja tuoda erilaisia omistajanvaihdoksia edistäviä palveluita lähemmäksi yrittäjiä, valtakunnallisesti. Omistajanvaihdosfoorumiin kuuluu 23 organisaatiota.

Anneli Komi, Suomen Yrittäjät, omistajanvaihdosfoorumin toiminnan vetäjä                                                 

Leena Kristeri, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto, omistajanvaihdosfoorumin kumppani