Luopujan valmistautuminen omistajanvaihdokseen

Omistajanvaihdokseen kuuluu luopumista ja irti päästämistä. Tunnekuohu voi olla melkoinen, ja se pitää hyväksyä osana prosessia. Hyvä suunnitelma aikatauluineen auttaa kohti päämäärää. Suunnitelman avulla voi työstää tunneasioita rinnakkain raha-asioiden kanssa, jotta olisi henkisesti valmiimpi vaihdokseen. Omistajanvaihdoksessa nousee esille yrityksen tarina. Mikä on Lue lisää

Omistajanvaihdoksessa henkilöstö kunniaan

Omistajanvaihdos yrityksessä on aina sen henkilöstölle suuri muutos. Jokainen työntekijä kohtaa muutoksen omalla persoonallisella tavallaan, eikä muutoksen kohtaaminen ole aina yksinkertaista ja helppoa. On luonnollista, että muutos herättää ihmisen mielessä erilaisia ajatuksia ja tunteita. Tunteet voivat vaihdella laidasta laitaan ja epävarmuuden tunteet Lue lisää

Kohti yrityskauppaa -kasvupolusta vauhtia kauppoihin

Yrityskauppoihin ryhdytään valmistautumaan liian myöhään. Yrityskaupan tekemiseen ei lähdetä tarpeeksi ajoissa etsimään ammattiapua. Myöhästymisestä voi seurata hyvänkin liiketoiminnan rapistuminen jo ennen varsinaista myyntiin saamista. Kukapa jo pilalle mennyttä tavaraa ostaisi? Voisiko yrityskaupan yksityisten ja julkisten palvelujen markkinointia kehittämällä saada yritykset tarpeeksi ajoissa Lue lisää

Kehitysyhtiöt totetuttavat kuntien elinvoimapolitiikkaa

Kehitysyhtiön toiminta perustuu alueen ja yritysten tuntemukseen, jokapäiväiseen jalkatyöhön, pitkiin asiakassuhteisiin, osaamiseen ja kuntaomistajien mandaattiin. Yhtiöt ovat alueen kilpailukyvyn kehittämisen keskiössä kuntien elinvoimapolitiikan toteuttajina ja kasvun moottoreina. Pohjimmiltaan kehitysyhtiö kohtauttaa alueen toimijoita yhteisessä kehitystyössä, pohtii tulevaisuuden suuntaa ja kerää verkostoja. Kehitysyhtiö tekee Lue lisää

Pohdi verotusta jo ennen yrityskauppaa

Järkevä veroratkaisu on yksi onnistuneen yrityskaupan edellytyksistä. Jotta yrityskauppa voidaan toteuttaa verotuksen kannalta tarkoituksenmukaisesti ja välttyä ikäviltä yllätyksiltä, verotus on huomioitava usein reilusti ennen varsinaisten neuvotteluiden alkamista. Suunnitteluvaiheen toimia voivat olla esimerkiksi kaupan kohteen valmistelu tai verotusta koskevan ennakkoratkaisun hakeminen. Verovaikutukset myyjälle Lue lisää

Ostokohteen henkilöstö on voimavara

Pelko työpaikoista, uusi johtamisen kulttuuri ja mahdolliset uudet työtavat askarruttavat ihmisten mieliä omistajanvaihdoksessa. Ihmisille syntyy tarve purkaa pelkoaan ja ajatuksiaan.  Lyhyet, ohjatut keskustelutilaisuudet, joissa henkilöstö saa vapaasti keskustella vaihdokseen liittyvistä asioista, estävät kuppikuntien syntymisen sekä antavat henkilöstölle mahdollisuuden purkaa vaihdokseen liittyviä ajatuksiaan. Muutos on ihmiselle Lue lisää

Mitä nää työntekijät täällä tekee?

”Pakko kysyä, että mitä helvettiä nää täällä tekee?” Nämä sanat lausui asiantuntijayrityskonsernin pääomistaja, joka on ostanut parinkymmenen vuoden aikana useita kymmeniä yrityksiä ja pitää yrityksen työntekijöitä heidän tärkeimpänä voimavaranaan. Hänen mukaansa yrityksen kasvun on mahdollistanut se, että ostettujen yritysten mukana on tullut Lue lisää

Omistajanvaihdoksilla elinvoimaa Kurikkaan

Kurikan kaupunki selvitti keväällä 2017 kaikille yrittäjille lähetetyllä kyselyllä yrittäjien tilannetta, näkymiä ja palvelutarpeita. Mukana oli myös yrityksen omistajanvaihdokseen liittyviä kysymyksiä. Vastauksia näiltä PRH:n aineiston mukaisilta 1821 yrittäjältä saatiin peräti 257 kappaletta. Kaikista kurikkalaisista yrittäjistä 24 prosenttia oli kiinnostunut myymään yrityksen tai osan Lue lisää

Ravistajat menestyvät myös omistajanvaihdoksissa

Suomen Yrittäjät ja Ratkaisutoimisto Seedi yhteistyökumppaneineen julkaisivat muutama vuosi sitten erinomaisen Ravistajat-kilpailun. Ravistajia etsittäessä haluttiin löytää Suomen kehittyvimmät ja omaa toimialaansa eniten mullistaneet yritykset. Kilpailun kärkikymmeniköstä laaditussa kirjassa julkaistiin myös yrityksen kilpailukykyä mittaava analyysi. Yksinkertaistettuna yrityksen kilpailukyky muodostuu sen kilpailuedusta sekä muutoskyvystä Lue lisää