Oikotie yrittäjyyteen!

Päivittäisessä työssäni yritysneuvojana Tampereen Seudun Uusyrityskeskus Ensimetrissä pohdin joka viikko asiakkaiden kanssa, miten yritystoiminta olisi parasta aloittaa. Keskustelemme yritysideasta, laskemme liiketoiminnan kannattavuutta, pohdimme hinnoittelua, markkinointia sekä markkina- ja kilpailutilannetta. Toisille sopiva tapa aloittaa yritystoiminta on hyvin selvää, toisille vaihtoehtoa ei tunnu löytyvän Lue lisää

20 vuotta yrityskauppaa

”Ikääntyvät yrittäjät vetävät lähivuosina mukanaan yritysten joukkohautaan kymmeniä tuhansia työpaikkoja.” julistin profeettana Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa vuonna 2002. Niin ei ole käynyt, ei vieläkään. Aloitin yritysvälittäjäurani 20 vuotta sitten. Siihen aikaan jos yrittäjä ei löytänyt jatkajaa lähipiiristä, yritystä ei juuri muille kaupiteltu. Myyjät olivat Lue lisää

Maaseutuyritysten omistajanvaihdokset onnistuvat

Omistajanvaihdosten asiantuntijoiden on hyvä tuoda esiin yrityksen myyntiä yhtenä exit-vaihtoehtona jo yritystoimintaa aloitettaessa. Näkymä liiketoiminnan jatkumiseen lisää pitkäjänteisyyttä yrityksen kehittämisessä vielä oman yrittäjäuran viimeisinä vuosina. Meidän asiantuntijoiden on syytä viestiä nykyisille yrittäjille, että liiketoimintaa on tärkeää kehittää myös omistajanvaihdosneuvottelujen aikana. Neuvottelujen kestoa on Lue lisää

Pk-yritykset kasvavat omistajanvaihdosten jälkeen

Tutkin vastikään valmistuneessa Yamk-opinnäytetyössäni pk-yritysten kasvun, kannattavuuden ja taloudellisen aseman kehittymistä ennen omistajanvaihdosta ja sen jälkeen. Tutkimuksen toimeksiantajana toimi Finnvera Oyj. Tutkimukseen valikoitunut yritysjoukko käsitti 169 vuosina 2010 ja 2011 ostettua pk-yritystä. Tutkimusjoukon yrityksistä n. 95 prosenttia oli alle 50 työntekijää työllistäviä Lue lisää

Restartup on yrityksen uusi alku

Aloittavista uusista yrityksistä – startupeista – keskustellaan nyt innokkaasti. Innovaatioita ja uusia yrityksiä tarvitaan, mutta omistajanvaihdosten tarjoamiin kasvumahdollisuuksiin tulisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota. Omistajanvaihdos on uutta yritystä riskittömämpi vaihtoehto. Tätä eivät valitettavasti kaikki yrittäjyyttä suunnittelevat henkilöt tiedä tai tule ajatelleeksi. Jo toiminnassa olevan yrityksen ostaminen Lue lisää

Pienyritysten omistajanvaihdosten edistäminen Kroatiassa

Kroatia oli mukana viiden Euroopan maan omistajanvaihdosten ekosysteemejä vertailevassa kehityshankkeessa. Tässä eurooppalaisessa vertailussa Kroatialla näyttäisi olevan runsaasti mahdollisuuksia parantaa omistajanvaihdoksia edistäviä toimenpiteitä ja palveluja. Toisaalta Kroatian lait ja verotus ovat monia muita maita vähemmän omistajanvaihdosten esteenä. Esimerkiksi sukupolvenvaihdos voidaan tehdä täysin veroneutraalisti Lue lisää

Kannustammeko opiskelijoita epärealistisiin yritysideoihin?

Keskustelin joulun alla erään opiskelijayrittäjän kanssa, joka koki suurta arvostuksen puutetta pyörittämäänsä yritystä kohtaan. Opiskelija oli ostanut yli 70-vuotiaan henkilön maahantuontiyrityksen ja pyöritti sitä opiskelujensa ohella. Yrityksen liikevaihto oli lähes 100 000 euroa, josta hän kykeni maksamaan pientä palkkaa. Keskustelujen ytimessä oli paikallisen Lue lisää

Kehitysyhtiöt tukena omistajanvaihdoksessa

Alueellisen kehitysyhtiön toiminta perustuu alueen ja yritysten tuntemukseen ja jokapäiväiseen jalkatyöhön, pitkiin asiakassuhteisiin, osaamiseen ja kuntaomistajien mandaattiin. Yhtiöt ovat alueen kilpailukyvyn kehittämisen keskiössä kuntien elinvoimapolitiikan toteuttajina ja kasvun moottoreina. Kehitysyhtiön kolme perustehtävää ovat yrityskehitys, toimintaympäristön vahvistaminen ja aluemarkkinointi. Pohjimmiltaan se pohtii tulevaisuuden Lue lisää